Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.

Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 60 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 2 vychovatelky školních družin, 11 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga a
2 pracovníky poskytující ostatní osobní služby.

Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.

Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.

Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.
 
 

Plánované akce na měsíc listopad 2017
3. 11. Exkurze, Pražský hrad,
prohlídka reprezentačních prostor hradu
8. – 9. 11. Mistrovství České republiky
ve stolním tenise, Hradec Králové
9. 11. Školní Akademie v M-klubu, začátek v 17,00
14. 11. Den bez aut, projekt
14. 11. MAP – Polytechnika – hmyzí domeček, 16,00
15. 11. Evropský den muzikoterapie, Litomyšl
17. 11. Státní svátek
20. 11. Projektové dny OU Chroustovice
20. 11. Praxe asistentů, CCV Pardubice
21. 11. Čtvrtletní pedagogická rada 14,30
volby do školské rady
22. 11. Den otevřených dveří 8,00 – 13,30
22. 11. Třídní schůzky 14,30
+ informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků
27. – 30. 11. Týden sportu naší školy
Speciální základní škola Vysoké Mýto
Speciální základní škola Vysoké Mýto třídy
 

Naše škola se zapojila do projektu adopce na dálku a od roku 2012 se stala hrdými adoptivními rodiči pro Yungulu Vivian z Ugandy. V Ugandě žijí děti v nuzných životních poměrech. Většina dětí žije pod hranicí chudoby a často jsou infikování virem HIV/AIDS od svých rodičů. Mnoho dětí je vlivem zákeřné nemoci HIV/AIDS sirotky a starají se o ně vzdálení příbuzní a také sourozenci mezi sebou. Základní vzdělání je v Ugandě zpoplatněno, a proto si ho mohou dovolit jen dobře situovaní lidé. Obvykle se tak stává, že vlivem vysoké nezaměstnanosti musí děti bez vzdělání pracovat na ulici a vykonávat nucenou prostituci. Každý rok proto oslovujeme jak žáky a jejich rodiče, tak pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy s žádostí o finanční příspěvek na podporu Vivian. Z částky 4.850,- Kč, která je nutná každý rok vybrat, je hrazeno povinné školné, školní uniforma, pomůcky nutné pro vzdělávání, základní zdravotní péče a školní strava, což je jedno jídlo za den.
Chtěla bych touto formou mnohokrát poděkovat všem, kteří se rozhodli na tuto adopci přispět. Věřím, že i nadále budou tomuto projektu nakloněni a my budeme schopni Vivian v dalších letech podporovat.
Mgr. Ludmila Pilařová
 

Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku je v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 
Podzimní prázdniny:
  • čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:
  • sobota 23. prosince 2017– úterý 2. ledna 2018
(vyučování začne 3. ledna 2018)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 2. února 2018

Začátek školního roku 2018/2019 - pondělí 3. září 2018.

 
Jarní prázdniny:
  • pondělí 12. - 18. března 2018

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 29. března 2018

Ředitelská volna
  • pátek 29. září 2017
  • pátek 22. prosince 2017
  • pondělí 30. dubna 2018
  • pondělí 7. května 2018