Speciální základní škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.

Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 74 žáků, o které se stará 14 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 5 pedagogických asistentek a 4 osobní asistentky.

Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy vzdělání a schopnost sebeobsluhy.

Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.

Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.
 
 

Aktuality

 

Vedení školy přeje všem svým zaměstnancům
a žákům krásné a slunečné prázdniny.
Speciální základní škola Vysoké Mýto
Speciální základní škola Vysoké Mýto třídy
 

 

Organizace školního roku 2016/2017

Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
 
Podzimní prázdniny:
  • středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Ředitelské volno
  • čtvrtek 22. prosince 2016

Vánoční prázdniny:
  • pátek 23. prosince 2017–pondělí 2. ledna 2017 (vyučování začne 3. ledna 2017)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 3. února 2017
 
Jarní prázdniny:
  • pondělí 6.–12. března 2017

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Ředitelská volna:
  • pátek 18. listopadu 2016
  • pátek 28. dubna 2017
  • pátek 5. května 2017

Začátek školního roku 2017/2018 - pondělí 4. září 2017.