Základní škola Vysoké Mýto

 
 
 
 

Devítiletá školní docházka

Den otevřených dveří v základní škole 29. 1. 2020, přijďte se na nás podívat.

1. stupeň 1.–5. ročník
2. stupeň 6.–9. Ročník

Žák, žákyně získává základní vzdělání.

Podmínky pro zařazení:
Žáci s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.
Žádost zákonného zástupce, informovaný souhlas.
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní škola Vysoké Mýto
 
 
 

Vzdělávání:

ŠVP „Přátelská škola pro všechny“.
Výuku zajišťují učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací a asistentky pedagoga.
Zásada individuálního přístupu (6–14 žáků ve třídě). Činnosti žáků vycházejí z individuálních potřeb a zájmů dítěte.

Hodnocení:

Klasifikace známkou, slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů.
Vysvědčení v pololetí a na konci školního roku, po absolvování 9. ročníku opatřené doložkou o získání základního vzdělání.
 
 
 
 
 
 

Služby:

Speciálně pedagogické metody.
Vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu.
Odborné učebny pro výuku.
Školní družina.
Bezbariérový přístup, výtah.
Výchovné a kariérové poradenství.

 
 
 
Základní škola Vysoké Mýto