Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.
Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 60 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 2 vychovatelky školních družin, 12 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga.
Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.
Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.
Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.
 
 

Akce na měsíc prosinec 2018
1. 12. Zpívání žáků školy, Adventní Kujebácký jarmark
3. 12. Celé Česko čte dětem, pan starosta Jiraský
5. 12. MS ve florbale, O2 aréna Praha Libeň, divácká účast
5. 12. Školní čertování
6. 12. SOU zahradnické Litomyšl, vánoční tvoření ve škole
11. – 13. 12. Vánoční jarmark v muzeu
17. 12. Divadlo Vraclav – Kouzelná jablíčka
18. 12. Pracovní porada 14,00
19. 12. Vánoční spaní ve škole
21. 12. Vánoční besídky ve třídách, výuka do 11,40 hod.

Vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 2. 1 2019.
(pozor výuka začíná až v pondělí 7. ledna, 3. a 4. ledna 2019 je ředitelské volno)

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v Novém roce 2019

přeje vedení školy.


 

 

Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku je v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 
Podzimní prázdniny:
  • pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny:
  • sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
(pozor vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 1. února 2019

Začátek školního roku 2019/2020 - pondělí 2. září 2019.

 
Jarní prázdniny:
  • 4. - 10. února 2019

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 18. dubna 2019

Ředitelská volna
  • čtvrtek 3. ledna 2019
  • pátek 4. ledna 2019
  • čtvrtek 6. května 2019
  • pátek 7. května 2019