Zápis do 1. třídy proběhne tento týden v pátek 3. dubna od 8,00 do 15,30 bez přítomností dětí! Formulář naleznete zde na webových stránkách školy. Bližší informace na tel. 722 930 135 nebo 775 140 804. Vážení rodiče, na základě mimořádného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním a středním vzdělávání, je škola od 11. 3. uzavřena. Toto opatření platí do odvolání. Pro další vývoj této mimořádné situace sledujte webové stránky školy. Aktuálně pro rodiče: Škola bude dále vystavovat potvrzení o ošetřování člena rodiny-dítěte ve věku do 13 let. (Vyzvednutí si domluvte předem na tel. 722 930 135 nebo 775 140 804). Vážení rodiče, i když je škola zavřená, bylo by vhodné, kdybyste Vašim dětem vyhradili určitou dobu na učení. Žáci dostávají pravidelně od učitelů úkoly. Protože stále nevíme, jak dlouho tato mimořádná situace bude trvat a vzhledem k vyhlášení celostátní karantény, budou učitelé s Vámi komunikovat telefonicky a prostřednictvím e-mailové korespondence. Ke komunikaci s učiteli můžete také používat tento školní e-mail: szsvm@seznam.cz Děkujeme Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci. Vedení školy.

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.
Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 60 žáků, o které pečuje 12 pedagogů, 2 vychovatelky školních družin, 11 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga.
Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.
Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.
Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.
 
 
 
 
 

 
 

Organizace školního roku 2019/2020

 
Začátek školního roku je v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 26. června 2020.
 
 
Podzimní prázdniny:
  • úterý 29. října a středa 30. října 2019.

Vánoční prázdniny:
  • pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
(pozor vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 31. ledna 2020

Začátek školního roku 2020/2021 - úterý 1. září 2020.

 
 
 
Jarní prázdniny:
  • 10. - 14. února 2020

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 9. dubna 2020

Ředitelská volna
  • čtvrtek 31. října 2019
  • pátek 1. listopadu 2019
  • pondělí 29. června 2020
  • úterý 30. června 2020