Aktuální informace: Vážení rodiče, speciální školy dostaly výjimku a i nadále fungují v normálním, tj. denním režimu. Žáci chodí do školy a škola funguje podle rozvrhu. Podzimní prázdniny prodloužilo Ministerstvo školství na celý týden. Tzn., že žáci přijdou naposledy do školy v pátek 23. 10. 2020 a do lavic se vrátí v pondělí 2. 11. 2020. Celostátně prodloužené podzimní prázdniny mají omezit šíření pandemie.
Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou opatrnost a dodržování níže uvedených pokynů. Ranní školní družina se do odvolání ruší; pokud můžete, přiveďte své děti do školy až v 7,30 hodin. Pokud nemůžete, půjdou žáci přímo do své kmenové třídy. Odpolední družina bude fungovat, ale pokud můžete, vyzvedněte si své děti ze školy co nejdříve. Žáci, kteří zvládnou nošení roušek, si je budou nasazovat ve společných prostorách školy, prosím vybavte je alespoň dvěma čistými rouškami. Pokud nás bude kontaktovat Krajská hygienická stanice, dále se budeme řídit jejich pokyny, o kterých vás budeme neprodleně informovat.
Vážení rodiče, řešte školní docházku svých dětí s rozmyslem a uvážlivě. Ve škole se všichni budeme snažit o důsledné dodržování hygienických pravidel tak, abychom minimalizovali možnost přenosu.

Prosíme rodiče, aby v současné době neposílali do školy děti s příznaky onemocnění jakoukoliv virovou infekcí.


Provoz školy ve školním roce 2020/2021 se bude řídit manuálem MŠMT. Manuál k nahlédnutí zde:
 
Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.
Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 61 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 3 vychovatelky školních družin, 12 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga.
Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.
Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.
Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.
 
 
 
 
 

 
 

Organizace školního roku 2020/2021

 
Začátek školního roku je v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
 
 
Podzimní prázdniny:
  • čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny:
  • středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 29. ledna 2021

Začátek školního roku 2021/2022 - středa 1. září 2021.

 
 
 
Jarní prázdniny:
  • 15. - 21. února 2021

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 1. dubna 2021

Ředitelská volna
  • pondělí 16. listopadu 2020
  • úterý 22. prosince 2020
  • pátek 30. dubna 2021
  • pátek 7. května 2021