Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.
Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 60 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 2 vychovatelky školních družin, 11 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga a
2 pracovníky poskytující ostatní osobní služby.
Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.
Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.
Nabízíme individuální podporu každému žákovi, bezbariérový přístup, školní družinu, speciálně pedagogické metody práce, logopedickou intervenci, bazální stimulaci, rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA, augmentativní a alternativní komunikaci, rehabilitační tělesnou výchovu, environmentální výchovu, práci s žáky ADHD, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.
 
 
Plánované akce na měsíc květen 2018
3. 5. Baletní představení „I barvy tančí“
3. 5. Tvořivá dílna pro žáky ze ZŠ Vraclav
7. 5.Ředitelské volno
8. 5. Státní svátek
16. 5. Taneční maraton od 13,00, tělocvična školy
22. 5. Pracovní porada 14,30
24. 5. Školní kolo atletického čtyřboje, výuka do 11,40
25. 5. II. kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté
28. 5. Dopravní výchova 1. stupeň ZŠ, celá ZŠ speciální, autodrom VM
29. 5. Projekt dopravní výchovy, 2. stupeň ZŠ, PrŠ, 10,00 – 12,30
31. 5. Atletický čtyřboj, okresní kolo v Ústí nad Orlicí


Školní akademie, M klub, 9. 11. 2017
 

 

Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku je v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 
Podzimní prázdniny:
  • čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:
  • sobota 23. prosince 2017– úterý 2. ledna 2018
(vyučování začne 3. ledna 2018)

Jednodenní pololetní prázdniny:

  • pátek 2. února 2018

Začátek školního roku 2018/2019 - pondělí 3. září 2018.

 
Jarní prázdniny:
  • pondělí 12. - 18. března 2018

Velikonoční prázdniny:

  • čtvrtek 29. března 2018

Ředitelská volna
  • pátek 29. září 2017
  • pátek 22. prosince 2017
  • pondělí 30. dubna 2018
  • pondělí 7. května 2018