Kontaktujte nás

Adresa: Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: +420 465 420 787
Školní jídelna: +420 465 424 273
E-mail: szsvm@seznam.cz
IČO: 70851867
ID datové schránky: wjca4b
Škola nepřijímá žádné dokumenty na flas, CD a DVD.

Přístupnost školy

  • škola je přístupná od 7:00 hodin do 16:25 hodin
  • k dispozici je také ranní a odpolední školní družina
  • vyučování začíná v 8:00 hodin a končí do 15:00 hodin

Úřední hodiny

  • úterý 8,00 - 15,00
  • čtvrtek 8,00 - 15,00

 
 
 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto (dále také jen „Škola“) je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí.
Škola má povinnost dle čl. 37 odst. 1) písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Škola jmenovala pověřencem společnost PC COMP s.r.o., IČ: 275 45 512, sídlem Českých Bratří 302, Vysoké Mýto, určená osoba p. Daniel KUTAL, kontakt na pověřence je gdpr@pccomp.eu.
Škola spravuje osobní údaje především ze zákonných důvodů, na které se nevztahuje povinnost souhlasu subjektů údajů.
V případě, že subjekt údajů, které Škola spravuje, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči Škole dotaz spojený se správou svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním z těchto způsobů:
  • datovou schránkou – ID: wjca4b
  • na emailovou adresu alena.cerna@szsvm.cz v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • na emailovou adresu pověřence, uvedenou shora, i v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • případně musí být doručena osobně do sekretariátu Školy, kde bude ověřena identita žadatele.
Uvedená opatření jsou vedena snahou Školy chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.
Alena Černá, ředitelka školy

Seznam pracovníků školy

 
Mgr. Alena Černá
Ředitelka školy
 
Mgr. Zdeněk Jiřena
Zástupce ředitelky školy
Vedoucí metodického sdružení ZŠ
 
Mgr. Yvona Jetmarová
Výchovná poradkyně
Metodička prevence rizikového chování
Tř.učitelka I., III. a VI. třída ZŠ
 
Mgr. Miroslav Cejp
Koordinátor ICT,
Tř. učitel VII., VIII. třída ZŠ
 
Mgr. Jana Nemčovská
Třídní učitelka
II., IV. třída ZŠ
 
Mgr. Ivana Popelková
Třídní učitelka
VIII., IX. třída ZŠ
 
 
Mgr. Ludmila Pilařová
Třídní učitelka
III. ZŠ speciální
 
Mgr. Lucie Jandíková
Vedoucí metodického sdružení ZŠ speciální
Třídní učitelka V. ZŠ speciální
 
Mgr. Martina Vacková
Třídní učitelka
VII. ZŠ speciální
 
Mgr. Eva Petrusová
Třídní učitelka
VIII. třída ZŠ speciální
 
Mgr. Romana Osinková
Třídní učitelka
I. třída praktické školy
 
Ing. Josef Bečička
Učitel
 
 
Mgr. Anna Kosková
Vychovatelka školní družiny
 
Bc. Barbora Jílková
Učitelka
 
Karolína Osinková
Vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
 
Romana Kantová
Asistentka pedagoga
 
Kristýna Solničková
Asistentka pedagoga
 
Pavel Komůrka, DiS.
Asistent pedagoga
 
 
Pavla Dušková
Asistentka pedagoga
 
Jana Hladíková
Asistentka pedagoga
 
Iva Stránská
Asistentka pedagoga
 
Kristýna Venzarová
Asistentka pedagoga
 
Hana Drdajová
Asistentka pedagoga
 
Miroslava Krejčová
Asistentka pedagoga
 
 
Jaroslava Landsmanová
Asistentka pedagoga
 
Jaroslava Boušková
Asistentka pedagoga
 
Miroslav Podmajerský
Školník, údržbář
 
Ivana Šárová
Uklízečka
 
Blanka Zamastilová
Uklízečka, domovnice
 
Monika Loukotová
Účetní školy
 
 
Andrea Lipusová
pracovník poskytující
ostatní osobní služby
 
Lenka Jochová DiS.
pracovník poskytující
ostatní osobní služby