Kontaktujte nás

Adresa: Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: +420 465 420 787
Školní jídelna: +420 465 424 273
E-mail: szsvm@seznam.cz
IČO: 70851867
ID datové schránky: wjca4b
Škola nepřijímá žádné dokumenty na flash, CD a DVD.

Přístupnost školy

  • škola je přístupná od 7:00 hodin do 16:25 hodin
  • k dispozici je také ranní a odpolední školní družina
  • vyučování začíná v 8:00 hodin a končí do 15:00 hodin

Úřední hodiny

  • úterý 8,00 - 15,00
  • čtvrtek 8,00 - 15,00

 

Seznam pracovníků školy

 
Mgr. Alena Černá
Ředitelka školy
Konzultační hodiny:
čtvrtek 11,00 - 12,00
 
Mgr. Zdeněk Jiřena
Zástupce ředitelky školy
Vedoucí metodického sdružení ZŠ
Konzultační hodiny:
středa 12,00 - 13,00
 
Mgr. Yvona Jetmarová
Výchovná poradkyně
Tř. učitelka
I., II. a III. třída ZŠ
Konzultační hodiny:
úterý/čtvrtek 11,00 - 12,00
 
Mgr. Miroslav Cejp
Koordinátor ICT,
Tř. učitel IX. třída ZŠ
Konzultační hodiny:
středa 10,00 - 10,45
 
Mgr. Jana Nemčovská
Třídní učitelka
IV. a V. třída ZŠ
Konzultační hodiny:
úterý 10,00 - 10,45
 
Mgr. Ivana Popelková
Třídní učitelka
VII., VIII. třída ZŠ
Konzultační hodiny:
středa 10,00 - 11,00
 
 
Mgr. Ludmila Pilařová
Metodička prevence rizikového chování
Třídní učitelka
IV. ZŠ speciální
Konzultační hodiny:
úterý 13,30 - 14,30
 
Mgr. Lucie Jandíková
Vedoucí metodického sdružení ZŠ speciální
Třídní učitelka V. ZŠ speciální
Konzultační hodiny:
čtvrtek 8,55 - 9,30
 
Mgr. Martina Vacková
Učitelka
Konzultační hodiny:
čtvrtek 12,00 - 13,00

 
Mgr. Eva Petrusová
Třídní učitelka
IX. třída ZŠ speciální
Konzultační hodiny:
pátek 10,55 - 11,40
 
Mgr. Romana Osinková
Třídní učitelka
I. třída praktické školy
Konzultační hodiny:
úterý 10,00 - 11,00
 
Ing. Josef Bečička
Učitel
Konzultační hodiny:
pondělí 10,00 - 10,45
 
 
Bc. Barbora Jílková
Učitelka
Konzultační hodiny:
úterý 10,00 - 11,00
 
Mgr. Anna Kosková
Vychovatelka školní družiny
 
Karolína Osinková
Vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
 
Pavel Komůrka, DiS.
Asistent pedagoga
 
Romana Kantová
Asistentka pedagoga
 
Miroslava Krejčová
Asistentka pedagoga
 
 
Pavla Dušková
Asistentka pedagoga
 
Bc. Andrea Nováková
Asistentka pedagoga
 
Iva Stránská
Asistentka pedagoga
 

Asistentka pedagoga
 
Hana Drdajová
Asistentka pedagoga
 
Andrea Lipusová
Asistentka pedagoga
 
 
Jaroslava Landsmanová
Asistentka pedagoga
 
Jaroslava Boušková
Asistentka pedagoga
 
Miroslav Podmajerský
Školník, údržbář
 
Ivana Šárová
Uklízečka
 
Blanka Zamastilová
Uklízečka, domovnice
 
Monika Loukotová
Účetní školy
 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto (dále také jen „Škola“) je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí.
Škola má povinnost dle čl. 37 odst. 1) písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Škola jmenovala pověřencem společnost PC COMP s.r.o., IČ: 275 45 512, sídlem Českých Bratří 302, Vysoké Mýto, určená osoba p. Daniel KUTAL, kontakt na pověřence je gdpr@pccomp.eu.
Škola spravuje osobní údaje především ze zákonných důvodů, na které se nevztahuje povinnost souhlasu subjektů údajů.
V případě, že subjekt údajů, které Škola spravuje, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči Škole dotaz spojený se správou svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním z těchto způsobů:
  • datovou schránkou – ID: wjca4b
  • na emailovou adresu alena.cerna@szsvm.cz v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • na emailovou adresu pověřence, uvedenou shora, i v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • případně musí být doručena osobně do sekretariátu Školy, kde bude ověřena identita žadatele.
Uvedená opatření jsou vedena snahou Školy chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.
Alena Černá, ředitelka školy