Praktická škola dvouletá Vysoké Mýto

 
 
 
Den otevřených dveří v Praktické škole dvouleté 29. 1. 2020, přijďte se na nás podívat.

Kód vzdělávání: 78-62-C/02
Poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Forma studia:

  • denní
  • jsou vždy respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků
  • Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy
 
 
 
Fotografie: vyučování
 
 
 
 
 
 
 
 

Způsob zakončení:

  • závěrečná zkouška
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

  • příprava na výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života
  • zaměření na kuchařské a dílenské (údržbářské) práce
 
 
 
 
 

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích a v provozovnách veřejného stravování, ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných dílnách. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.