Základní škola speciální Vysoké Mýto

 
 
 

Desetiletá školní docházka

Den otevřených dveří v základní škole speciální 29. 1. 2020, přijďte se na nás podívat.

1. stupeň 1.–6. ročník
2. stupeň 7.–10. Ročník

Žák, žákyně získává základy vzdělání.

Podmínky pro zařazení:
Žáci se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, se souběžným postižením
více vadami a s autismem. Žádost zákonného zástupce, informovaný souhlas.
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

 
 
 
Základní škola Vysoké Mýto
 
 
 
 
 
Základní škola Vysoké Mýto
 
 
 

Vzdělávání:

ŠVP „Přátelská škola pro všechny II.“
Výuku zajišťují učitelé se speciálně pedagogickou
kvalifikací a asistentky pedagoga. Zásada individuálního přístupu (6 - 14 žáků ve třídě). Činnosti žáků vycházejí z individuálních potřeb a zájmů
dítěte.


Hodnocení:

Širší slovní hodnocení, vysvědčení v pololetí a na konci školního roku.
 
 
 
 
 
 

Služby:

Speciálně pedagogické metody.
Vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu.
Odborné učebny pro výuku.
Školní družina.
Bezbariérový přístup, výtah.
Výchovné a kariérové poradenství.
 
 
 
Základní škola Vysoké Mýto